Cykelbud – Helt i rätt riktning

I Stockholm finns ett flertal företag som specialiserat sig på att leverera paket via cykel. Cykelbuden tar en allt större del av marknaden gällande transport av mindre paket och många gånger går det både snabbare och är billigare än att anlita en budfirma med bil.

Men det är inte bara i Stockholm som denna trend går att se utan även i minder städer runt om i Sverige. Idag bjuder vi på råd för de som vill starta ett företag inom denna bransch.

Kommunala lagar och regler – Att få dålig publicitet som budfirma kan vara katastrofalt. Men det är lätt hänt för de som inte ser över vad som gäller. Det kan vara vägar där det är cykelförbud eller att man maximalt får cykla i en viss hastighet. Hör med din kommun om det är något speciellt som man bör ta hänsyn till och studera även cykelkartor över staden i förväg. Att cykla på trottoarer är inte lagligt.

Generellt är det lätt att hitta i en stad. Men lite inte på GPS:en slaviskt.   

Ekonomiska lagar och regler – Beroende på företagsform finns det olika lagar och regler som måste följas. Detta gäller både gällande bokföring, skatter och försäkringar. Även om det inte finns lagar som säger att bokföringsfirma måste anlitas så är det en stor fördel för att vara säker på att alla siffor blir rätt från början. Kravet på revisor för Aktiebolag försvann för några år sedan och nu gäller enbart de generella kraven för revisorskrav. Exempelvis om det är fler än 3 anställda i företaget måste revisor anlitas.

Att hitta en bokföringsfirma eller en revior i Stockholm är enkelt – det finns mängder. Men jämför priser och avtal. Det skiljer rejält.

Försäkringar – Ett klassiskt fel är att företaget enbart tecknar en vanlig företagsförsäkring. Detta då det i denna ingår egendomsskydd och ansvarsförsäkring. Man tänker då att om något skulle gå sönder så har man försäkring för detta. Men hör med ditt försäkringsbolag. En budfirma transporterar gods. Det kan därmed krävas ett helt annat försäkringsskydd än vad som är grunden i en företagsförsäkring.

Prata alltid med ett försäkringsbolag innan ni drar igång verksamheten för att få råd om vilken försäkring som ska tecknas.